TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2017

http://www.tydenvedy.cz/program/#c=0&a05[]=8&a17[]=9.11.2017

  • workshop pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ

V zajetí neživé přírody

Přijďte poznávat neživou přírodu do sbírek Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava! Jak vypadají různé minerály? Jak poznáme chemické prvky ve vodě? Na co se používají nerostné suroviny? Jak se vyvíjel život v geologických dobách? Na vše přijdete sami formou zážitkových a soutěžních aktivit

09:00–10:30 rezervováno

11:00–12:30 rezervováno

13:00–14:30

  • přednáška

Mikropaleontologie – dávný život pod mikroskopem,  prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.

Mikropaleontologie zkoumá pozůstatky organismů mikroskopických rozměrů. Značná část jednobuněčných rostlin a živočichů vytváří schránky či vnitřní kostry z odolných materiálů, které se stávají součástí sedimentárních hornin. Nejčastěji jde o uhličitan vápenatý, ale rovněž oxid křemičitý či materiál organického původu. Mikrofosilie je možno studovat řadou metod pomocí optické či elektronové mikroskopie. Lze tak získat řadu informací o stáří hornin na prostředí jejich vzniku.

 

16:00 Geologický pavilon učebna GP106

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava