6. října 2018 NOC VĚDCŮ 2018

8. listopadu 2018     TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2018

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava