V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

ložiskovásbírkaV současné době je zde ve dvaceti expozicích vystaveno přibližně 16 tisíc kusů exponátů.

V depozitáři sbírek je pak uloženo a evidováno dalších více než 62 tisíc vzorků.

   
 


© 2019 VŠB-TU Ostrava