Mineralogické setkání

V sobotu 14. října 2017 se v prostorách auly VŠB-TUO uskuteční další z řady Mineralogických setkání - akce, kterou již tradičně pořádá Hornicko-geologická fakulta.

Jarní prodejní výstava přírodnin, fosilií a šperků přilákala na téměř 1400 obdivovatelů krás nerostné říše. Stovka vystavovatelů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska očekávání účastníků určitě nezklamala.

Na výstavních plochách byly k vidění nejen nádherné ukázky minerálů a zkamenělin, ale rovněž současná i starší geovědní literatura či další předměty, které se váží ke zpracování přírodnin nebo k historii hornictví. Také nabídka výrobků z přírodnin, především autorských šperků, byla jako vždy velkým lákadlem a bylo z čeho vybírat. Na své si přišli jak znalci a odborníci, tak laici, kteří mají prostě jen rádi tu „krásu“ a „pozitivní energii“.

Všechny vás srdečně na tuto další - říjnovou akci srdečně zveme.

Plak_burza_A4říjen 2017 aktual


© 2017 VŠB-TU Ostrava