Mineralogické setkání

Mineralogická setkání v Ostravě je jedinou akcí tohoto druhu v Moravskoslezském kraji. Koná se dvakrát ročně (v dubnu a říjnu) a pokaždé se těší velkému zájmu návštěvníků i vystavovatelů. Ti přijíždějí jak z Čech a Moravy, tak ze Slovenska či Polska. Pro návštěvníky je připraveno velké množství zajímavých ukázek sbírkových minerálů, surových i zpracovaných drahých a ozdobných kamenů i zkamenělin. Na výstavních stolech jde najít také odbornou literaturu a předměty s hornickou tématikou. Velkým lákadlem jsou vždy ozdobné a dekorační předměty vyrobené z přírodnin a především šperky zhotovené s využitím minerálů.

MS 4_ 2017 ořez


© 2017 VŠB-TU Ostrava