Mineralogické setkání

V sobotu 14. října 2017 se v prostorách auly VŠB-Technické univerzity Ostrava konalo podzimní Mineralogické setkání. Na tradiční prodejní výstavu přírodnin, fosilií a šperků, kterou pořádá Hornicko-geologická fakulta, se přišlo podívat téměř 1500 návštěvníků.

 

K vidění i k zakoupení zde byly nádherné ukázky minerálů a zkamenělin nejen z Čech a Moravy, ale i z lokalit světových. Nechyběla současná ani starší geovědní literatura, hornické lampy, geologická kladívka či materiál ke zpracování přírodnin. Čeští, slovenští a polští vystavovatelé nabídli samozřejmě i řadu výrobků z přírodnin. Zejména autorské šperky přitáhly svou originalitou oko nejednoho návštěvníka.

A tak si všichni, jak sběratelé, znalci a odborníci, ale i laická veřejnost, určitě našli nějaký ten zajímavý kousek neživé přírody, který je potěšil. Všichni se mohou těšit na 7. dubna 2018, kdy proběhne další, tentokrát jarní Mineralogické setkání.

 


© 2017 VŠB-TU Ostrava