Mineralogické setkání

V sobotu 8. dubna 2017 se v prostorách auly VŠB-TUO konalo další z řady Mineralogických setkání, akce, kterou již tradičně pořádá Hornicko-geologická fakulta. Prodejní výstava přírodnin, fosilií a šperků opět přilákala, i přes studené počasí, které vybízelo spíše zůstat pěkně doma v teple, téměř 1400 obdivovatelů krás nerostné říše. Stovka vystavovatelů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska očekávání účastníků určitě nezklamala.

Na výstavních plochách byly k vidění nejen nádherné ukázky minerálů a zkamenělin, ale rovněž současná i starší geovědní literatura či další předměty, které se váží ke zpracování přírodnin nebo k historii hornictví. Také nabídka výrobků z přírodnin, především autorských šperků, byla jako vždy velkým lákadlem a bylo z čeho vybírat. Na své si přišli jak znalci a odborníci, tak laici, kteří mají prostě jen rádi tu „krásu“ a „pozitivní energii“. A tak setkání zase dostálo svému názvu. Setkali se tady všichni, kteří mají rádi neživou přírodu. Ti, kteří se ji snaží nejen využít, ale také poznat a pochopit. Výstavu navštívily celé rodiny - rodiče se svými dětmi, prarodiče s vnoučaty, potkávali se zde dávní spolužáci, sešli se kamarádi, spolupracovníci či současní studenti a kolegové z práce.

Děkujeme všem, kteří přišli, a těšíme se, že se zase všichni sejdeme na tom dalším, podzimním setkání, které připravujeme na 14. října 2017.

Plak_burza_A4říjen 2017 aktual


© 2017 VŠB-TU Ostrava