Mineralogické setkání

Mineralogické setkání v sobotu 13. října 2018

tradiční prodejní výstava přírodnin, fosilií a šperků

Aula VŠB-Technická univerzita Ostrava

v Ostravě Porubě

vstup pro veřejnost je od 09:00 hod.

ukončení akce je ve 14:30 hod.

Přihláška pro vystavovatele

Oznámení o zpracování osobních údajů

Pokyny pro vystavovatele

------------------------------------

Jarní Mineralogické setkání se konalo 7. dubna 2018.  Na výstavu, kterou pořádá Hornicko-geologická fakulta, se přišlo podívat téměř 1500 návštěvníků.

K vidění i k zakoupení zde byly u 107 vystavovatelů nádherné ukázky minerálů a zkamenělin nejen z Čech a Moravy, ale i z lokalit světových. Nechyběla současná ani starší geovědní literatura, hornické lampy, geologická kladívka či materiál ke zpracování přírodnin. Čeští, slovenští a polští vystavovatelé nabídli samozřejmě i řadu výrobků z přírodnin. Zejména autorské šperky přitáhly svou originalitou oko nejednoho návštěvníka.

A tak si všichni, jak sběratelé, znalci a odborníci, ale i laická veřejnost, určitě našli nějaký ten zajímavý kousek neživé přírody, který je potěšil.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava