Hornicko - geologická fakulta VŠB - TU Ostrava pořádá Univerzitu 3. věku již přes dvacet let. Programově je zde zaměřena především na problematiku geologie a životního prostředí.

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava