V září 2017 bude na Hornicko-geologické fakultě otevřen 26. ročník Univerzity 3. věku.


Studijní programy:

  • Společnost a přírodní vědy - 1. ročník

čtyřsemestrální studijní program (dvouletý) se zaměřením na přírodovědní a společenskovědní obory

- předměty ZS: Komunikace vědy s veřejností (Dr. Konečný), Věda a výzkum na VŠB-TUO, Voda na Zemi (Dr. Ličbinská)

- předměty LS: Mikroorganismy v životním prostředí, Minerální biotechnologie, Současná témata společenských věd

Výuka: 1x týdně, úterý Učebna GP106 - Geologický pavilon

           1. skupina 12,30-14,00

           2. skupina 14,15-15,45 hod 

  • Základy geologie 2. roč.

čtyřsemestrální studijní program se zaměřením na základní geovědní obory

- předměty ZS: Historická geologie (doc. Skupien), Ložiska nerostných surovin (doc. Jirásek), Regionální geologie

- předměty LS: Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie, Dobývání ložisek 

Výuka: 1x týdně, středa 16,00-17,30 hod. Učebna GP105 - Geologický pavilon

  • Aplikovaná geologie - 2. ročník

čtyřsemestrální studijní program se zaměřením na geovědní obory

- předměty ZS: Úprava a čištění vody (Dr. Škrobánková), Meteorologie a klimatologie (Dr. Nováková), Geometrie kolem nás II. (Dr. Dlouhá)

-  předměty LS: Vodní hospodářství- jímání vod a vodní stavby, Karsologie

Výuka: 1x týdně, úterý 16,00-17,30 hod. Učebna GP106 - Geologický pavilon

  • Člověk a životní prostředí - 2. ročník

čtyřsemestrální studijní program (dvouletý) se zaměřením na environmentální obory

- předměty ZS: Využití a zpracování biomasy (Dr. Lyčková), Katastr nemovitostí (doc. Černota), Základy urbanismu (Dr. Endel)

- předměty LS: Rodinné účetnictví, Etiketa, Prostředky ochrany majetku

Výuka: 1x týdně, středa 14,15-15,45 hod. Učebna GP105 - Geologický pavilon

  • Geomontánní turismus pro U3V - 2. ročník

čtyřsemestrální studijní program (dvouletý) se zaměřením na geovědní a společenskovědní obory

- předměty ZS: Balneolotechnika a balneologie (doc. Heviánková), Ekonomika turismu (Ing. Matušková), Geografie turismu (prof. Marschalko)

- předměty LS: Technická estetika, Krajinné systémy, Patologické jevy ve společnosti.

Výuka: 1x týdně, středa 1. skupina 14,15-15,45 hod. a 2. skupina 16-17,30 hod. Učebna GP106 - Geologický pavilon

  • Informační, komunikační a multimediální systémy pro U3V- 2. ročník

- předměty ZS: Mobilní komunikace (Ing. Orlíková), Audiovizuální systémy (Ing. Mer),

- předměty ZS: Bezpečnost dat v informačních systémech, Systémy virtuální reality a RFID, Zdroje a interpretace geografických dat.

Výuka: 1x týdně, úterý 14,15-15,45 hod. Učebna J409, J423

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Více o VU3V naleznete zde.© 2018 VŠB-TU Ostrava