V září 2018 bude na Hornicko-geologické fakultě otevřen 27. ročník Univerzity 3. věku.


Studijní programy pro ak. rok 2018/2019

1. ročník

  • Společnost a přírodní vědy (předměty -Komunikace vědy s veřejností, Věda a výzkum na VŠB-TUO, Voda na Zemi, Mikroorganismy v životním prostředí, Minerální biotechnologie, Současná témata společenských věd)

středa 14,15-15,45 hod. 1. skupinaSKUPINA NAPLNĚNA

středa 16,00-17,30 hod. 2. skupina

  • Geomontánní turismus pro U3V (předměty -Regionální památky, Dějiny evropských států, Dějiny přírodních věd a školství, Nonverbální komunikace, Geochemie, Technické památky).

středa 14,15-15,45 hod.

  • Základy geologie (předměty- Základy astronomie, Nauka o Zemi, Geomorfologie, Mineralogie, Petrografie).

středa 16,00-17,30 hod.

2. ročník

  • Společnost a přírodní vědy (předměty-Mikroorganismy v život.prostředí 2. část, Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa - Čína, Astronomické jevy, Kvartér, Mobilní komunikace)

úterý 12,30-14,00 hod.  1. skupina

úterý 14,15-15,45 hod.  2. skupina

INFORMACE O STUDIU

Přihlášky do 1. ročníku budou akceptovány po odevzdání vyplněné přihlášky na tištěném formuláři (k dispozici u koordinátora U3V HGF -ing. Poláškové- Geol. pavilon) a zaplacení předepsané úhrady za studium (1000,- v hotovosti)

Přihláška musí být uchazečem vlastnoručně podepsána a osobně doručena koordinátorovi U3V HGF. K přihlášce je nutno doložit doklad o dosaženém vzdělání (kopie maturitního vysvědčení + u VŠ vzdělání i kopie diplomu).

Termín pro podávání přihlášek pro studium do 1. ročníku U3V na HGF v akademickém roce 2018/2019 je od 1. června 2018 (od 9 hodin) do 31. srpna 2018 nebo do naplnění kapacity studijních skupin.

Termín pro zaplacení úhrady za studium 2. ročníku (Společnost a a přírodní vědy) od 1. června do 31. srpna 2018 (1000,- možno platit v hotovosti či převodem - údaje byly rozeslány)

  • Úřední hodiny pro U3V

- únor - květen:        úterý, středa 14,00-16,00 hod.

- červen                    pondělí, středa, pátek 9,00-14,00 hod.

- červenec - srpen:   pondělí 9,00-14,00 hod.

  • Organizace studia

Programy Univerzity třetího věku jsou koncipovány jako výukové programy, které jsou naplněny studijními předměty, jež vycházejí z akreditovaných předmětů běžného denního studia fakulty či školy.

Programy U3V jsou dvouleté (čtyřsemestrální).

Přednášky zimního semestru probíhají v období říjen až prosinec, letního semestru v období únor až květen 1x týdně v prostorách Geologického pavilonu prof. Pošepného. Součástí výuky geovědních kurzů mohou být i odborné exkurze.

Přednášky, cvičení a exkurze vedou akademičtí pracovníci VŠB - TUO popř. významní odborníci z praxe.

Garantem U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB TUO je děkan fakulty.

Koordinátor U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB TUO je Ing. Martina Polášková.

  •  Podmínky studia

Univerzita 3. věku je určena široké veřejnosti seniorského, důchodového věku (55+), předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 70 % přednášek.

Po zvládnutí celého studijního programu obdrží úspěšní absolventi z rukou představitelů školy osvědčení.

Úhrada za studium je 1000,- Kč.

  •  Informace o studiu

Zájemci o studium U3V na HGF VŠB - TUO se mohou informovat na Geologickém pavilonu prof. Pošepného, 17. listopadu Ostrava - Poruba

Ing. Martina Polášková, tel. 597 325 392, email: martina.polaskova@vsb.cz

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Více o VU3V naleznete zde.© 2018 VŠB-TU Ostrava