Otevírací hodiny

 Po-Pá
leden - červen 8,00 - 19,00
červenec - srpen 8,00 - 15,00
září - prosinec 8,00 - 19,00
Mineralogický kroužek 2017/2018

Jsi žákem 5.-9. třídy a chceš poznávat neživou přírodu? Tak přijď k nám do kroužku...

-začátečníci první schůzka 5. října -pokročilí první shůzka 12. října 2017

MINERALOGICKÉ SETKÁNÍ

V sobotu 14.října 2017 se v aule VŠB-TUO v Ostravě Porubě konalo pravidelné podzimní Mineralogické setkání-prodejní výstava nerostů, fosílií a výrobků z přírodnin.

Univerzita 3. věku

Univerzita 3. věku na HGF pokračuje i v tomto ak. 2017/2018

Studijní programy: Společnost a přírodní vědy, Geomontánní turismus pro U3V, Člověk a životní prostředí, Základy geologie, Aplikovaná geologie, Informační, komunikační a multimediální systémy.

Virtuální univerzita 3.věku

Virtuální univerzita 3. věku - další forma celoživotního vzdělávání pro seniory. Od září 2017 kurz Cestování- co jste možná nevěděli (konání v liché pátky) a kurz Etika jako východisko společnosti (konání v sudé pátky).

Přednáška GEOPARKY

23.11.2017, 16.00 - 17.30, Geologický pavilon GP106 | Přednáší Ing. Martina Pásková, Ph.D.

Přednáška NĚKTERÉ VÝSLEDKY MĚRĚNÍ GEORADAREM S VELKÝM HLOUBKOVÝM DOSAHEM

26.10.2017, 16.00 - 17.30, Geologický pavilon GP106 | řednáší RNDr. Pavel Kalenda, CSc. & Ing. Rudolf Tengler.
všechny novinky ...

© 2017 VŠB-TU Ostrava