Otevírací hodiny

 Po-Pá
leden - červen 8,00 - 19,00
červenec - srpen 8,00 - 15,00
září - prosinec 8,00 - 19,00
Geologické kladívko - soutěž pro žáky a studenty

28. dubna 2017 se bude na Geol.pavilonu konat již 7. ročník soutěže s geovědní tematikou. Přihlášky do 21.dubna !!!!

Jarní Mineralogické setkání

8. dubna 2017 se konala tradiční jarní výstava minerálů, fosílií a šperků z přírodnin.

Akce se zúčastnilo 100 vystavovatelů a téměř 1400 návštěvníků.

Univerzita 3. věku

Univerzita 3. věku na HGF bude pokračovat i v dalším akad. roce 2017/2018

Informace o novém studijním programu i o pokračujících programech budou zveřejněny od května 2017

Virtuální univerzita 3.věku

Virtuální univerzita 3. věku - další forma celoživotního vzdělávání pro seniory. Od února 2017 kurz České dějiny v souvislostech (konání v liché pátky) a kurz Geneologie, hledáme své předky (konání v sudé pátky).

Mineralogický kroužek

Od září opět pořádáme kroužek s geovědním zaměřením určený pro žáky základních škol. Schůzky každý sudý čtvrtek od 15 hodin.


© 2017 VŠB-TU Ostrava