Otevírací hodiny

 Po-Pá
leden - červen 8,00 - 19,00
červenec - srpen 8,00 - 15,00
září - prosinec 8,00 - 19,00
Geologické kladívko - soutěž pro žáky a studenty

28. dubna 2017 se bude na Geologickém pavilonu konat již 6. ročník soutěže s geovědní tematikou

Jarní Mineralogické setkání

8. dubna 2017 pořádá Hornicko-geologická fakulta tradiční výstavu minerálů, fosílií a šperků z přírodnin.

Akce se bude konat v prostorách Auly VŠB-Technické univerzity Ostrava 9-14,30 hodin

Univerzita 3. věku

Letní semestr 2016/2017 Univerzity 3. věku na Hornicko-geologické fakultě začíná v úterý 14.2.2017 (Geomontánní turismus 2. roč., Aplikovaná geologie, Informatika), ve středu 15.2.2017 (Geomontánní turismus 1. roč., Základy geologie, Člověk a životní prostředí).

Virtuální univerzita 3.věku

Virtuální univerzita 3. věku - další forma celoživotního vzdělávání pro seniory. Od února 2017 kurz České dějiny v souvislostech (konání v liché pátky) a kurz Geneologie, hledáme své předky (konání v sudé pátky).

Mineralogický kroužek

Od září opět pořádáme kroužek s geovědním zaměřením určený pro žáky základních škol. Schůzky každý sudý čtvrtek od 15 hodin.

8.4.2017, Aula VŠB-Technická univerzita Ostrava | Tradiční jarní prodejní výstava přírodnin, fosilií a šperků - akce pro všechny zájemce o krásu neživé přírody.
všechny novinky ...

© 2017 VŠB-TU Ostrava