Otevírací hodiny

 Po-Pá
leden - červen 8,00 - 19,00
červenec - srpen 8,00 - 15,00
září - prosinec 8,00 - 19,00
Mineralogické setkání

Podzimní Mineralogické setkání, prodejní výstava přírodnin, se uskuteční 15. října 2016 v Aule VŠB-TU Ostrava

Mineralogický kroužek

Od září opět pořádáme kroužek s geovědním zaměřením určený pro žáky základních škol. Schůzky každý sudý čtvrtek od 15 hodin.

Univerzita 3. věku

V září 2016 byl otevřen již 25. ročník Univerzity 3. věku na HGF.


© 2016 VŠB-TU Ostrava