Otevírací hodiny

  Po-Pá
leden - červen 8,00 - 19,00
červenec - srpen 8,00 - 15,00
září - prosinec 8,00 - 19,00

Symbol GP

GEOLOGICKÉ KLADÍVKO 2018

Soutěž pro žáky základních a studenty středních škol

8. ročník se bude konat 27.dubna 2018

MINERALOGICKÉ SETKÁNÍ

Další Mineralogické setkání -prodejní výstava nerostů, fosílií a výrobků z přírodnin, se bude konat na jaře

7. dubna 2018

Univerzita 3. věku

Přihlášky pro ak. rok 2018/2019 se budou podávat od 1.6. 2018

Otevíráme 1. ročníky vybraných studijních programů

Virtuální univerzita 3. věku

LS 2017/2018 (únor-duben 2018)

Čínská medicína v naší zahrádce (sudé pátky)

Hudební nástroje (liché pátky)

Mineralogický kroužek 2017/2018

Od října 2017 u nás opět začal probíhat Mineralogický kroužek. Schůzky pro skupinu začátečníků "Kamínků" jsou v sudé čtvrtky, skupina pokročilých "Fosiláků" se schází v liché čtvrtky.


© 2018 VŠB-TU Ostrava